Teknoloji Ve Strateji

Danışmanlık Hizmeti

Teknoloji hız kesmeden ilerlerken, sizleri de mevcut yatırımlarınızın arttırılmasıyla birlikte bu yatırımların yeni teknolojilerle entegre etmeye zorlar. İş stratejinizi destekleyen doğru teknolojik çözümler için LoreSystem Teknoloji olarak sizlere yeni teknolojiyi buluşturuyor ve sistemlerinizi teknolojik gelişmelere uyarılıyoruz.

Danışmanlık hizmetimiz bünyesinde ITIL, PMI ve MSF gibi uluslararası modelleri referans alarak, uygulamaktayız.

Danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında; tüm sistemlerinizi destek hizmetlerimiz kapsamına alabileceğimiz gibi sadece alana özgü danışmalık hizmeti de vermekteyiz;

 • Proje Danışmanlığı
 • Uygulama Danışmanlığı
 • Sistem Alt Yapı Danışmanlığı
 • Veri Merkezi Danışmanlığı
 • Ağ ve Güvenlik Danışmanlığı
 • IT işletme Danışmanlığı

Danışmanlık hizmetimiz kapsamında;

 • Bilgi işlem politika ve analizlerinin yapılması
 • Sistem analizi ve tasarımının yapılması
 • Mevcut topolojini çıkartılması
 • İşletme bakım haritasının çıkartılması
 • Olması gereken sistem yapısı ve değişiklikler
 • Sunum

işlemleri danışmanlık hizmetinin başlaması ile birlikte LoreSystem Teknoloji uzman mühendislerince yapılır. İlk sunum sonrasında LoreSystem Teknoloji alanında uzaman mühendisler ve personel eşliğinde, sistem yapınızı olması gerektiği modele getirir.

Sistemleriniz yeni teknolojiye uyum sağladıktan sonra LoreSystem Teknoloji, sizleri sürekli yeni gelişmelerden haberdar ederek, firmanız için fayda sağlayacak olan tüm yenilikleri sizlere sunar.

Danışmanlığını yaptığımız sistemler, ilk analizler ve iyileştirilmeler yapılarak, uyarlandıktan sonra, LoreSystem Teknoloji tarafından takip edilmekte, rutin bakımlar ve sizden gelen talepler doğrultusunda, firmanızın sözleşmesi kapsamında teknik destek verilmektedir.

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz firmalar için;

 • Yukarıda bahsi geçen ilk sunum ve analizlerin ardından yapılan çalışmalardan sonra, sisteminiz son hali bir sunum eşliğinde sizlerle paylaşılır.
 • Sistem envanteriniz oluşturulur.
 • Sözleşme kapsamında rutin bakımlar belirlenir ve firmanız ihtiyaç duysun ya da duymasın aktif sistemlerin rutin bakımları yapılarak HDS sistemimize kaydedilir.
 • Firmanızda çalışan tüm personel ya da sadece yetkili personel için HDS destek portalımızda kullanıcı(lar) oluşturularak, sistem ya da son kullanıcı desteği için çağrı açmaları sağlanır.
 • Açılan çağrılar sözleşmeniz kapsamındaki SLA süreleri baz alınarak cevaplanır.
 • Yedekleriniz her gün kontrol altına edilir ve aksi bir durum varsa giderilir.
 • İsteğe göre tüm sistemleriniz monitör edilerek, belli değer düşüş ya da artışlarında sizlere bilgilendirme gönderilmesi sağlanır.
 • LoreSystem Teknoloji global sistemler ile tüm sistemleriniz tek merkezden kontrol altına alınır.
 •  Telefon, e-posta ya da web portal üzerinden sözleşmeniz kapsamında (7/24) destek ve danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
 • Sözleşmenizdeki destek ve danışmanlık kapsamında yer alan, rutin, uzaktan ya da ticket (yerinde acil destek) haklarınız HDS portal üzerinde tutularak, sizlerin destek talebinde bulunduğu çağrı adetleriniz ve kalan çağrı haklarınız kontrol edilir. Firmanız için oluşturulan HDS portal kullanıcıları ile giriş yaparak bu kontrolü siz de yapabilirsiniz.
 • Her ay sonunda çağrı takip sistemimiz, size otomatik olarak, o ayın destek taleplerinin dijital servis formlarını e-posta yolu ile gönderir. Arzu ederseniz portal üzerinden kullanıcınız ile giriş yaparak sizde esnek raporlar alabilirsiniz.
 • DANIŞMANLIK SÖZLEŞMEMİZ KAPSAMINDA; FİRMANIZIN BİLGİ-BELGE GÜVENLİĞİNİNİN KORUNACAĞI, ÜÇÜNCÜ KİŞİ YA DA FİRMALAR İLE ASLA PAYLAŞILMAYACAĞI MADDELERLE GÜVENCE ALTINA ALINARAK RESMİYET KAZANDIRILIR. FİRMANIZIN BİLGİ -BELGE GÜVENLİĞİ İÇİN DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ HARİCİNDE, İKİNCİ EK BİR SÖZLEŞME DE SİZLERİN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANABİLİR. LoreSystem TEKNOLOJİ ASLA FİRMA VERİ VE BİLGİLERİNİZİ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS YA DA FİRMALARLA PAYLAŞMAZ.

Profesyonel Hizmetler

Sertifikalı uzman ve mühendislerimiz eşliğinde proje yönetimi, danışmanlık, bilgi işlem yatırım ve operasyonlarınıza daha fazla katkı sağlayarak maksimum performans almazını sağlıyoruz. 

Profesyonel hizmetler bünyesinde;

 • Arka plan ofis hizmetleri:
  • Son kullanıcı; istemci bakımları, güncellemeleri, uygulama kurulumları
  • Telefon, e-posta, HDS portal üzerinden çağrı karşılama
  • Karşılanan çağrılara sözleme kapsamındaki SLA sürelerine uygun dönüşlerin sağlanması
  • Yerinde rutin bakımların yapılması, uzak bağlantı ve telefonla desteği.
  • Çağrı raporlama sistemi.

 • Sistem yönetimi hizmetleri:
  • Sistem yönetimi hizmeti modüler ya da komple olarak verilebilmektedir. 
  • ITIL modeli baz alınarak hizmet verilmektedir.
  • Tüm sistem yönetiminiz, (Bilgi İşlem Çatısı Altındaki Tüm Sistemler) LoreSystem Teknoloji tarafından yapılır.
  • Parçalı sistem yönetiminde ise sizin belirmiş olduğunuz, sadece son kullanıcı, sunucu, web sunucusu, mail sunucusu, güvenlik duvarı, muhasebe yazılımı ve diğer bir çok uygulama gibi sizin tercih ettiğiniz ve destek almak istediğiniz spesifik alanda da LoreSystem Teknolojiden destek ve danışmanlık almanız mümkün.
  • İhtiyacınıza göre LoreSystem Teknoloji veri merkezi üzerinden de sistemlerinizi yönetebiliyoruz. 

 • Dış Kaynak Kullanımı:
  • LoreSystem Teknoloji olarak çok sayıda uzman sertifikalı personelimizi dış kaynak olarak konumlandırmaktayız.
  • Dış kaynak kullanımı, Risk, maliyetinizi düşürür.
  • Dış kaynak kullanımı hizmet kalitenizi yükseltir.
  • Dış kaynak kullanımı sizi kişiye bağımlı olmaktan kurtarır.
  • Size en uygun modeli geliştirerek, tam zamanlı, yarı zamanlı ya da daha esnek bir modelleme ile sizlere dış kaynak kullanımı sağlayabilmekteyiz.

 • Destek Masası Hizmetleri:
  • Telefon, e-posta ya da whatsapp yolu ile sizlerden alınan destek taleplerini, HDS adını verdiğimiz ve kendi yazılımımız olan portal üzerinde toplamaktayız.
  • Aynı zamanda talepleri HDS portal üzerinden sizlere açılan kullanıcılar ile giriş yaparak da oluşturabilirsiniz.
  • Destek talepleri, ITIL modellemesi ve SLA süreleri kapsamında toplanmaktadır.
  • Açılan her destek talebi merkez ofisimizde monitör edilerek en fazla 1 dakika içerisinde ilgili birime iletilir.
  • Çağrılar, sözleşmenin ve çağrının önem derecesine göre sıralanarak teknik destek birimine aktarılır.
  • Çağrı sonlanmadan önce kontrol için, teknik personel tarafından, birim yöneticisine aktarılır.
  • Birim yöneticisi teknik personelin onaya sunduğu çağrıyı kontrol eder.
  • Yapılan kontrolde, birim yöneticisi sorunun giderildiğini teyit ederse, çağrıyı onaylar ve sonlandırır.
  • Çağrı birim yöneticisi tarafından sonlandırıldıktan sonra, size çağrınıza ilişkin dijital servis formunun PDF hali otomatik olarak sistem tarafından gönderilir ve çağrınız kapatılır.
  •  HDS portal üzerinden sizler için oluşturulan kullanıcılarla, destek taleplerinizle ilgili detaylı rapor alabilirsiniz.
  • Ay sonu tüm çağrılarınız raporlanır ve bu rapor sizlere e-posta yolu ile otomatik olarak gönderilir.
  • Firmanızın; uzakan, yerinde ya da rutin destek haklarını, sözleşme süresinin ne kadar kaldığını da HDS portal üzerinden takip edebilirsiniz.
  • HDS portal aynı zamanda sizleri, sözleşme kapsamınızdaki kısıtlar konusunda da uyarmak için programlanmıştır. Sözleşmenizdeki destek sayılarının %75’ini doldurduğunuzda sizi uyarır.
  • Destek portalımız ek olarak sizleri sözleşme sürenizin bitimine 2 ay kala uyarmaya başlar. 

Outsource Eleman Hizmetimiz

Outsourcing dış kaynak kullanımı olarak da ifade edilir. Amacı firmanın asıl uzmanlık alanına odaklanarak, bilgi işlem tarafındaki diğer iş kolları için uzman firmalardan destek almasıdır. Günümüz dünyasında bir çok firma bilgi işlem birimlerinde dış kaynak personel kullanarak, bu departmanın yapacağı işlemleri uzman firma ya da kişilere teslim eder. Bu sayede firmalar asıl iş alanlarında daha sağlıklı bir ilerleme kaydederken, dış kaynak kullanılarak outsource edilmiş bilgi işlem ile bilgi sistemlerini uzman firma ya da kişilere teslim etmiş olurlar.

Firmalar; yazılım, donanım, iletişim altyapısı, güvenlik gibi operasyonları kesintisiz yürütmek için dış kaynak kullanımına ihtiyaç duyarlar. Bu sayede risklerini azaltabildikleri gibi son teknoloji ile birlikte gelen optimizasyon süreçlerinin, maliyet analizlerinden ve uygulama sürecinden kurtulurlar. Bu sayede bilgi işlem birimi bir maliyet merkezi olmaktan çıkar.

Dış kaynak (oursource) kullanımı firmalar;

 • Süreli ve proje hedeflerine odaklı işe alım yapabilir,
 • Uzman personel kaynağını seçer ve kullanır,
 • Ana faaliyet alanlarına yoğunlaşarak, daha verimli çalışır,
 • Projelerini zaman, maliyet ve kalite açısından denetleyebilir,
 • Dağınık verilerini tek merkezde toplayabilir,
 • Sözleşme sayesinde personelin çalışma süresini netleştirebilir,
 • Performansından memnun kalmadığı personeli değiştirilebilir,
 • Çalışırken, uygulama risklerini paylaşır,
 • Kiralanan personele fazla mesai ücreti ödemez,
 • Kiralanan personele çalışılan gün bazında ödeme yapar,
 • Kiralanan personele kıdem veya ihbar tazminatı ödemez,
 • Yıllık izinlerden oluşacak iş kaybının önüne geçer,
 • Dış kaynak aldığı firmadan, olası bir sorun durumunda sınırsız destek alabilir,
 • Dış kaynak kullanım maliyetlerini gider havuzunda gösterilebilir.

Anahtar Teslimi Projelendirme

LoreSystem Teknoloji olarak A dan Z ye tüm bilişim sistemlerinizi projendirip sizlere bitmiş halini teslim edebilmekteyiz.

Bu kapsamda;

 • Son kullanıcı sistemleri
 • Sunucu sistemleri
 • Sunucu ve son kullanıcı uygulamaları
 • Ağ tasarım ve güvenliği (WAN, LAN, WLAN, vs.)
 • Uygulama tasarım ve güvenliği
 • Sunucu sistemi uygulamaları
 • Sistem odası tüm alt yapısı
 • Sistem odası izleme ve görüntüleme sistemleri
 • Sistem odası zemin çalışmaları
 • CCTV ya da IP kamera sistemleri
 • VOIP sistemleri
 • PDKS sistemleri
 • Felaket kurtarma sistemleri
 • Yedekleme sistemleri
 • Havalandırma sistemleri
 • İzleme ve uyarma sistemleri
 • Yapısal kablolama
 • Lisanslı uygulama ve programların kurulumları, hayata geçirilmesi.(Mail server, Web server, Active Directory, File server, Hotspot, Cad-Cam uygulamaları, vs.) 
 • Kabinet düzenlemeleri
 • Dokümantasyon
 • Eğitim

başlıkları altında yer alan hizmetleri sizlere sunmaktayız.

Yapacağımız toplantı sonrasında, sizlerin taleplerine uygun projelendirme, mühendislerimizin ve  pre-sales takımı ile birlikte hazırlanır. Projeniz ve bileşenleri bir sunum haline getirilerek sizlerden ikinci bir toplantı talep edilerek, projenizin ve planlanan uygulama adımları sizlerle paylaşılır. Sizlerin onayının ardından hazırlanan proje firmanız için alanında uzaman personel ve mühendislerimizce uygulanmaya başlanır.

Proje bitiminde, üçüncü bir toplantı talep edilerek, projenin son hali bir sunum eşliğinde sizlerle paylaşılarak, tarafınızdan eksik ya da yeni talepler alınır. Varsa yeni taleplerin ya da eksiklerin tamamlanmasının ardından, eğitimler verilerek, proje tarafınıza teslim edilir.

LoreSystem Teknoloji olarak tamamladığımız projelerin ardından, sizlere Bakım ve Danışmanlık için yıllık bir sözleşme teklifi sunmaktayız. Kabul ettiğiniz taktirde anahtar teslimi tamamladığımız projenizin işletmesini, bakım, destek ve danışmanlığı da LoreSystem Teknoloji sertifikalı madensileri tarafından yapılır.


Satış ve Pazarlama Yapılandırmamız

Bir firma için satış ve pazarlama, o firmanın mali kazanımı için her ne kadar büyük önem taşısa da biz LoreSystem Teknoloji olarak, portföyümüze kattığımız müşterimizin büyük bir kısmını, diğer müşterilerimizin referans ve tavsiyeleri doğrultusunda kazandık.

Satış ve pazarlama ekibimiz, teknik ekibimiz gibi kendi alanlarına özgü eğitim ve sertifikasyon süreçlerinden geçerler.

“Bilmediğini anlatamaz ve satamazsın !”  İlkesini benimsediğimiz satış ve pazarlama ekibimiz de çeşitli pre-sales ve benzeri eğitimlerden geçtikten sonra firmalarla görüşmeye başlar ya da mevcut müşterilerimize hizmet verebilirler. Eğitim almayan, ilgili satış sertifikalarına sahip olmayan, satış-pazarlama personeli LoreSystem Teknoloji bünyesinde bulunmamaktadır.

Satış ve pazarlama ekibimize support@lorepoint.com  adresinden ulaşabilirsiniz.