Güvenlik Ve Ağ

Ağ Güvenliği Çözümlerimiz

Network, bilişim sistemlerinin olmazsa olmazıdır. Sistemlerin; istemcilerle, dış dünyayla ve diğer sistemlerle iletişim kurabilmeleri için ağ yapısının olması şarttır. Ancak sistemlere en çok zarar da doğru yapılandırılmamış aktif ağ cihazlarından gelmektedir.

Sistemlerin iç ve dış ağlar üzerindeki, bilerek ya da bilmeden gelen ataklardan korunması gerekir. Bu korama çeşitli network cihazları ile sağlanabildiği gibi, aynı zamanda LAN ağı üzerindeki topoloji ile de sağlamlaştırılmalıdır.

Aynı zamanda birden fazla bölgede şubesi olan ve tek merkezden hizmet veren firmaların sistemleri için bu güvenlik unsurlarının çok daha sıkı olarak yapılandırılması gerekmektedir.

LoreSystem Teknoloji alanında uzman ve sertifikalı network mühendisleri ile sistem ağ yapınızı uçtan uca kontrol ederek, mevcut topolojinizi çıkarır ve size olması gereken topolojiyi, varsa eksik olan yapılandırma ve cihazlarla birlikte sizlere sunar.

LoreSystem Teknoloji network alanında da alanında öncü olan markalarla çalışmaktadır. Ağ yapınızın analiz ve revizyonu esnasında aşağıda yer alan unsurlar analiz edilir;

 • Omurga anahtarlar (backbone switch)
 • Kenar anahtarlar (edge switch)
 • Wifi Ağı + Hotspot
 • Wifi Controller + Roaming (kesintisiz wifi)
 • Güvenlik duvarı (Firewall) + IPS + IDS güvenliği
 • WAN (geniş alan ağı)(Metro Ethernet, VDSL, ADSL, GHDSL, Leased Line, vb.)
 • IPSec VPN
 • SSL VPN
 • VOIP
 • LAN ve VLAN
 • Aptal anahtarlar (Dummy switch)
 • WAN to LAN, LAN to LAN, LAN to WAN erişimler.

Firmanız bu analizden sonra sizin vereceğiniz karar doğrultusunda LoreSystem Teknoloji mühendisleri tarafından yapılacak olan revizyon ile en uygun ve en güvenli ağ yapısına kavuşacaktır.


Penetrasyon (sızma) Testi

 • Sistemleriniz ne kadar güvenli?
 • İçeriden ve dışarıdan gelecek olan saldırıları önceden algılaya biliyor musunuz ?
 • İçeriden ve dışarıdan gelecek olan saldırıları engelleye biliyor musunuz ?
 • Bu sızma ve saldırıları engellediğinizi mi düşünüyorsunuz ?
 • Veri güvenliğini olması gerektiği gibi mi sağlıyorsunuz ?
 • Kablolu ya da kablosuz ağlarınız ne kadar güvenli ?

Tüm bu soruların cevabı için, LoreSystem Teknoloji olarak uzaman mühendislerimizle sistemlerinizin içeriden ve dışarından ne kadar güveli olduğunu, açıklarınızı ve hatalı yapılandırmalarınızı sızma testi yaparak raporluyoruz.

Sızma testi sonrasında, sizlerin vereceği karar doğrultusunda, mevcut yapınızı, sızma testinde çıkan açıkları kapatarak en güvenli duruma getiriyoruz. Bu yapılandırmayı, mevcut cihazlarınız üzerinden ya da mevcut yapınıza ek cihazlar kullanarak tamamlıyor ve sızma testini ücretsiz olarak tekrar yaparak, ilk test ile olan karşılaştırmayı sizlere sunuyoruz.


Kablolama Çözümlerimiz

Tüm aktif sistemlerin birbirleriyle olan iletişimlerinin sağlıklı olması gerekmektedir. Bunun içinde sistemlerin yapısal kablolamasının doğru bir şekilde tasarlanıp sonlandırılmasın şarttır.

Bu bağlamda, zayıf akım, data, CCTV ve telefon altyapı çözümlerini, alanında öncü markalar ve personelimizle birlikte gerçekleştirmekteyiz.

Yapısal kablolama hizmetimiz kapsamında;

 • Fiber kablolama
 • Cat 6 ve Cat 7 kablolama
 • CCTV kablolama
 • IP ve Analog telefon ağları kablolaması
 • UPS şebekesi pano ve kablolaması
 • Test ve etiketleme

hizmetlerini uzaman personel eşliğinde sağlamaktayız.