biz-kimiz

Biz Kimiz?

Loresystem 2019 yılında, bilgi güvenliği odak noktası ile kullanıcılara danışmanlık vermek amacıyla kurulmuş bir bilişim teknolojileri firmasıdır. Türkiye'de Avrupa Standartlarına uygun bir SOC'a sahip sayılı MSSP şirketleri arasında yer almaktadır.


Çok Profesyonel

Red Team

Red Team, bir organizasyonun güvenlik altyapısının, networklerinin ve fiziksel güvenlik önlemlerinin saldırıya karşı ne kadar dayanıklı olduğunu değerlendirmek üzere oluşturulmuş bir saldırı simülasyonu sürecidir.

Screenshot 2023-10-05 145915
Purple Team

Purple Takım, hem saldırgan hem de savunmacı stratejileri entegre ederek oluşturulan taktik ve optimizasyon çalışmalarıdır.

Blue Team

Blue Team, bilgi sistemlerinde siber güvenlik durumunu iyileştirmek ve güvenlik zafiyetlerini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen analitik incelemelerdir.

İlk adım genellikle müşterinin güvenlik ihtiyaçlarını değerlendirmek ve analiz etmektir. Bu, mevcut güvenlik açıklarını belirleme ve müşterinin özel gereksinimlerini anlama sürecini içerir.

Müşteri gereksinimlerine dayanarak, entegratörler güvenlik sistemlerinin bir taslağını oluştururlar. Bu tasarım, kamera sistemleri, erişim kontrolü, alarm sistemleri, yangın güvenliği gibi çeşitli unsurları içerir.

Siber güvenlik şirketleri, donanım olarak ağ güvenliği cihazları ve sunucuları, yazılım olarak ise güvenlik izleme ve yönetim yazılımları ile siber tehdit istihbaratı yazılımlarını seçerler. Bu cihazlar ve yazılımlar, müşterilerin ağlarını korumak, tehditleri izlemek ve güvenlik olaylarını yönetmek için kullanılır.

Seçilen ekipmanın fiziksel kurulumu gerçekleştirilir. Bu, kamera montajı, kablo döşeme, erişim kontrol cihazlarının yerleştirilmesi gibi adımları içerir.

Tüm sistem bileşenleri bir araya getirilir ve bir bütün olarak çalışacak şekilde entegre edilir. Bu adım, farklı sistemler arasında uyumlu bir iletişim sağlamayı içerir.

Müşteri personeline, güvenlik sistemini etkili bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli eğitim verilir.

Sistem entegratörleri genellikle kurulan sistemlerin bakımını sağlarlar. Ayrıca, sistemle ilgili sorunların çözümü için teknik destek de sunarlar.

microsoft
bitdefender
forcepoint
fortinet
nospamproxy
surelog